Rejestracja na wydarzenie została zakończona.
Jeśli chcesz wziąć udział napisz maila na adres: konferencja@spektrum.wroc.pl

Biuro Organizacji:

SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej

ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław

Sekretariat: 71 345 31 41
e- mail: biuro@spektrum.wroc.pl